Liên hệ

Số điện thoại+84906431262 Ms Hà

Địa chỉ 738 tầng 7 Mường Thanh Khánh Hoà, 04 Trần Phú, phường Xương Huân , Nha Trang .