Tin tức

Đất 50 năm là gì? tại sao các dự án ven biển chỉ có thời hạn sử dụng đất 50 năm?

Hiểu sao cho đúng về thời hạn đất 50 năm ?

Đất sở hữu 50 là đất thương mai dịch vụ, đất ven biển hay các dự án có vốn đâu tư nước ngoài. 

Sở dĩ đất 50 năm để phòng ngừa chủ đầu tư ôm đất quá lâu mà không khai thác phát triển quỹ đất.

Và khi hết thời hạn thời sử dụng thì vẫn được gia hạn thêm.

Phí sẽ từ 2-5% giá trị đất sử dụng, tuỳ theo chính sách tại thời điểm. 

Điều quan trọng là chủ đầu tư cần gia hạn trước 6 tháng

Như vậy, đất 50 năm chỉ khác là làm thêm thủ tục gia hạn. 

Quan trọng là khai thác gì trên quỹ đất của mình đang có để tạo ra được nhiều thặng dư. 

Hầu hết các dự án mặt biển tại Nha Trang có thời hạn sử dụng 50 năm.

Đất mặt biển Quy Nhơn cũng có thời hạn sử dụng 50 năm.