Tin tức

Bản mềm sách giáo khoa đủ bộ từ lớp 1 đến lớp 12 dành cho học sinh học online hoặc vùng dịch chưa mua được sách.

Trước diễn biến phức tạp của Covid-19, việc tựu trường rất khó khăn cho một số nơi. Vì vậy việc học online là vô cùng cấp thiết cho tình hình hiện nay. Một số nơi bị phong tỏa không thể mua sách được hoặc nhà sách không mở cửa. Thì câu hỏi đặt ra: Không có sách các bạn học sinh có thể học tốt không ?

Đây là giải pháp cho câu hỏi, trọn bộ bản mềm sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 12 cho các bạn học sinh.

SGK LỚP 1 : https://drive.google.com/drive/folders/1lD-8GmG4t2dW08i9efAtZGax0yK9mbG0?usp=sharing.

SGK LỚP 2 : https://drive.google.com/drive/folders/1XgE9l1C3PaD_Q8ZzILKdjlWut_Lw8TXh?usp=sharing.

SGK LỚP 3 : https://drive.google.com/drive/folders/1wXPbxCpnmQmygOqBZnGt6DHbSrNp-ncZ?usp=sharing.

SGK LỚP 4: https://drive.google.com/drive/folders/1E-RPfmPf4Z9GLT4-w90aO_gBoRHkQkaz?usp=sharing.

SGK LỚP 5 : https://drive.google.com/drive/folders/1seGBOKk2sRDVhde9kdyRGENMyHuskAwi?usp=sharing.

SGK LỚP 6 : https://drive.google.com/drive/folders/1mrItMJFPFZhVxo12gx8wX4gq1XC9TjsQ?usp=sharing.

SGK LỚP 7 : https://drive.google.com/drive/folders/1sW3qm3OGEUT1PtigSV_8D7GfxftsvFJe?usp=sharing.

SGK LỚP 8: https://drive.google.com/drive/folders/1bl4TeqxTkUfon9XT2aFSuyWvFst_9TSa?usp=sharing.

SGK LỚP 9 : https://drive.google.com/drive/folders/1XQ2FbEGgKKBL94GvkmdBvAqrx5jUViXj?usp=sharing.

SGK LỚP 10 : https://drive.google.com/drive/folders/1T40OH5RU6fM7ZH9D8PB4xfPwpsYOaFNg?usp=sharing.

SGK LỚP 11 : https://drive.google.com/drive/folders/1IjyURTTRA_C6FLBcYJklIVZSpJ56edA0?usp=sharing.

SGK LỚP 12 : https://drive.google.com/drive/folders/1WnEKpdp1HStRKyiRNVLdJWJrdxusuuR4?usp=sharing.

Các phụ huynh và các bạn học sinh truy cập trang web theo độ tuổi để có bản mềm sách giáo khoa nhé.

Cám ơn các bạn đã đọc bài viết của Home Nha Trang. Nếu bạn có nhu cầu thuê nhà hoặc căn hộ ở Nha Trang, bạn hãy truy cập trang web: homenhatrang.com để có nhiều thông tin chi tiết về căn hộ nhé.